Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
18. června 2019 předchozí den následující den

sv. Marina

Dnes se oslavují dvě světice stejného jména. Jedna zemřela jako mučednice v Alexandrii.

Druhou je blahoslavená řeholnice Marina Spoletská. + r. 1266. Pečovala zprvu o pohozené děti, později založila klášter augustiánek.

Je mnoho věcí, které nám nabízí dobrotivý Bůh a je mnoho jiných, jimiž nás láká svět. Opravdu, často je potřebné umět včas a přesně zvážit jejich hodnotu. Uvědomme si, že čím více přilneme k jedněm, tím více se vzdalujeme těch druhých. Nezapomeňme; že věci Boží mají hodnotu věčnou.