Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
17. října 2018 předchozí den následující den

sv. Ignác z Antiochie, biskup a mučedník

+ r. 107

Byl učedníkem apoštola Jana a stal se druhým biskupem v Antiochii po sv. Petrovi. Ježíše miloval tak, že mu dali příjmení Theoforus, tj. Bohonositel. Císař Trajan vynesl rozsudek, aby Ignác, který v sobě nosí Ukřižovaného, byl v poutech odveden do Říma a tam dán za pokrm dravé zvěři pro obveselení lidu. Po cestě napsal Ignác sedm listů různým církvím, ve kterých s moudrostí a učeností pojednává o Kristu, o zřízení církve a o křesťanském životě, abychom se varovali hříchu a udržovali v církvi jednotu. V cirku byl předhozen šelmám a rozemlet jejich zuby jako pšenice na chléb, aby se těšil blaženosti u Boha.