Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
21. února 2019 předchozí den následující den

sv. Petr Damiani, biskup a učitel církve

+ r. 1072

V dětství mu bylo mnoho křivděno, bosý, v roztrhaných šatech musel pást vepře svého staršího bratra. Jednou našel peníz a místo na své potřeby jej použil na dobrý skutek. Pak si jej vzal na starost mladší bratr a poslal ho do škol. Petr z vděčnosti přijal jeho jméno Damián. Vystudoval, měl úspěch, ale říkal si, že jej sláva a pocta neučiní šťastným a že je důležitější myslet na věčnost. Žil asketicky, vstoupil do kláštera, byl ustanoven biskupem v Ostii a kardinálem. Již dříve často káral hodnostáře a usiloval o obnovu církve. Napsal mnoho učených spisů. Poslední cestu konal do rodné Ravenny, aby město usmířil s papežem.