Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
25. března 2019 předchozí den následující den

Zvěstování Páně

Při dnešní liturgické slavnosti se slaví nejpodivuhodnější a nejpamátnější okamžik vtělení Krista v Marii z Nazaretu, kterou si vyvolil nebeský Otec za matku pro svého Syna. Pravý Bůh přijal naši přirozenost a Maria, skvoucí se čistotou, obdržela po svém souhlasu důležitou roli spolupracovnice v Božím plánu spásy.

Boží Syn, náš Vykupitel, stal se jedním z nás, abychom my měli účast na jeho božství.