Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
23. června 2018 předchozí den následující den

sv. Josef Cafasso, kněz

+ r. 1860

Pro svou malou a slabou postavu byl škádlen od spolužáků, ale jejich posměch se brzy změnil v obdiv. Svými ctnostmi získával lásku druhých. Po vysvěcení na kněze přednášel morální teologii v Turíně, byl duchovním správcem seminářského kostela a docházel do turínské věznice. Mnohé přivedl ke spořádanému životu. Jeho hlavní činností byl úřad zpovědníka. Jako duchovní rádce vedl Jana Boska. Napsal modlitbu: "Pane, Bože můj! Již nyní přijímám rád z tvých rukou jakýkoliv způsob smrti, se všemi bolestmi, utrpením a strastmi, které ji budou doprovázet, jak se tobě zlíbí." Papež Pius IX. propůjčil této jeho modlitbě výsadu plnomocných odpustků.