Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
11. prosince 2018 předchozí den následující den

sv. Damas I., papež

+ r. 384.

Narodil se ve Španělsku. V Římě se stal jáhnem, provázel papeže Liberia do vyhnanství a po návratu a vysvěcení se stal papežem. Za jeho pontifikátu se žádostivý jáhen Ursin dal zvolit vzdoropapežem. Další nepřátelé pocházeli ze strany pohanské a z církevních sekt. Svolal více synod proti různým schizmatikům a bludařům, rozšířil úctu k mučedníkům. Křesťanská archeologie mu vděčí za zvelebení katakomb a jiné stavby. Vybudoval církevní archiv. Vrstevníci velebí jeho pevnost a rozhodnost, jeho mravní čistotu, pokoru, dobrosrdečnost i vzácnou učenost. Byl vynikajícím duchovním básníkem a spisovatelem. Zemřel v 80 letech a je pohřben u silnice Ardeatina, kterou sám zbudoval.