Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
23. září 2019 předchozí den následující den

sv. Linus, papež

Byl synem Herkulána a pocházel z Toskány. Sv. Petr jej poslal do Francie, kde byl biskupem v Besanconu. Po návratu do Říma byl přímým spolupracovníkem apoštola Petra a po jeho smrti byl zvolen papežem. Jako druhý římský biskup řídil Církev 11 let příkladným způsobem, v pastorační činnosti věrně následuje Petra.