Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
20. listopadu 2019 předchozí den následující den

sv. Felix z Valois, opat

+ r. 1212

Od mládí byl soucitného srdce, štědrý k chudým, odříkal si lepších pokrmů. Odešel do samoty v krajině meauxské, kde se k němu připojil Jan z Mathy. Dohodli se, že zasvětí svůj život vykupování otroků z mohamedánského zajetí a za tím účelem založili řád, který papež Inocenc III. r. 1198 schválil a Jana ustanovil představeným. Po návratu do rodné Francie založili klášter Gerfroi a jeho představeným byl Felix. Staral se o rozvoj řádu a svým bratrům vštěpoval lásku k povolání plnému obětí. Jeho činnost měla úspěch a řád se rozšířil i v jiných zemích.