Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
18. července 2019 předchozí den následující den

sv. Emilián, mučedník

+ r. 362

Byl křesťanským otrokem u pohanského velmože v Bulharsku. Velmi horlil pro křesťanskou víru a v pohanském chrámu rozbil všechny modly, aniž jej kdo zpozoroval. Pohané proto zajali jistého rolníka, ale Emilián řekl: "To jsem učinil já." Jeho upřímnost a statečnost mu dopomohla k mučednické palmě. Zbičovali jej a upálili.