Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
14. července 2020 předchozí den následující den

blah. Hroznata, mučedník

+ r. 1217

Již jako novorozeně byl obětován Ježíši a P. Marii, která nad ním držela ochrannou ruku, když byl několikrát ohrožen na životě. Nejznámější je jeho záchrana z řeky Visly, do které jako chlapec spadl. V ní viděl nad svou hlavou ruce překrásné Paní. Po vytažení z řeky učinil slib, že své ochranitelce prokáže zvláštní službu. Oženil se, ale žena i syn mu zemřeli. Na svých pozemcích v Teplé vystavěl klášter, uvedl do něho premonstráty ze Strahova a sám vstoupil do řádu. Spravoval klášterní hospodářství. Při jedné cestě byl loupeživými rytíři zajat a ve vězení na Kinsberku podlehl útrapám.