Knihovna křesťanské literatury

 
Světec dne
24. května 2019 předchozí den následující den

sv. Vincenc Lerinský, řeholník

+ r. 450

Učil se vědám, věnoval se vojenskému životu, ale brzy se vyprostil z marnivosti pýchy a odebral se z bouří světského života do klášterní samoty na ostrově Lérins. Po letech zbožného života začal psát jako pomocníka paměti knihu "Commonitorium", v níž výstižně vysvětluje katolickou nauku a hájí ji proti bludům. Nejznámější jeho poučkou, kterou měly na zřeteli i poslední koncily, je: "Držet se toho, čemu se věřilo vždy a od všech věrných".

Jeho katechismus je souhrn pravidel pro cestu k duchovní dokonalosti. Tou cestou prošel a nadšeně na ní velebil Pannu Marii.